Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status

Bước 1 - Tạo một ví tiền

You could use the official AE wallet or generate an address at a crypto exchange, for example Binance or Gate.io.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

For Nvidia and AMD GPU's we recommend GMiner. Use your unique login, generated above, in your miner's settings.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Use YOUR_ADDRESS that you've created on Step 1.
Example: ak_seGPwMQ4c9LnkKLKpZCkgrDFB7SqoLiWzKfV8JLo2LD8e1Qcm
Change RIG_ID in the bat file. Specify the name of the rig as you want it to be shown in miner's statistics page. This field is not mandatory. You could leave it empty.
Maximum 32 characters. Use English letters, numbers and symbols "-" and "_".
Example: rig-1

Video Guide

Settings for Gminer:

miner.exe --algo aeternity --server ae.2miners.com --port 4040 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID
pause

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

This pool works with rig rental service Nicehash.com.

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: CuckooCycle
Pool Host: ae.2miners.com:4242
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào